Tjenester – Vedlikehold gjennom hele kablenes livssyklus

Slik bevarer du nettverk med mange ulike kabler

MaintenanceEt resultat av utbyggingen av og utviklingen innenfor kabelnett er at komplekse overføringsnett ofte består av flere kabeltyper: papirisolerte, væskefylte og masseimpregnerte kabler, samt PEX-kabler (krysskoblet polyetylen). Nexans produserer både oljefylte- og PEX-kabler, og vi tilbyr dessuten markedets beste løsning for å kombinere og integrere dem i samme nett.

Kundene ønsker at nettet skal fungere i hele den planlagte levetiden, og helst lenger, uten at det går utover sikkerheten, tjenestekvaliteten og kraftforsyningen.

Derfor har Nexans utviklet en komplett vedlikeholdspakke som oppfyller kundenes forventninger på lang sikt. Nexans produserer både tradisjonelle, væskefylte kabler med tilbehør og den nyeste generasjonen av høyspentkabler. Vi er dessuten den eneste kabelleverandøren som kan tilby støtte gjennom hele kablenes livssyklus.

Nexans' tjenestepakke for væskefylte kabelnett består av følgende:

  • gratis beredskapstjeneste på telefon for å kontakte medarbeiderne som har vakt (ikke et telefonsenter)
  • Premium-beredskapstjeneste døgnet rundt ved behov
  • livssyklushåndtering
  • avansert testing og simulering
  • opplæring i både gammel og ny teknologi for kabler og tilbehør
  • miljøvennlig oljetømming, demontering og resirkulering
     

Denne modulbaserte tjenesten er tilgjengelig i fem europeiske land med utstrakt bruk av væskefylte kabler i nett: Frankrike, Tyskland, Belgia, Sveits og Norge. Siden vi produserer kabler over hele verden, kan vi også tilby væskefylte kabler, tilbehør, vedlikehold og oppgraderinger i andre europeiske land og i Midtøsten, Nord- og Sør-Amerika, Australia og Sørøst-Asia.