Bessakerfjellet vindpark

Bessakerfjellet, Norway

Bessakerfjellet, Norway (w120)Prosjektbeskrivelse:

  • Bessakerfjellet omfatter området Mehøgda, Storhøgda og Blåfjellet i Roan kommune i Sør-Trøndelag.
  • Anlegget består av 25 vindturbiner som hver er på 2,3 MW. Gjennomsnittlig årlig produksjon er beregnet til 176 GWh.

 

Kundens utfordringer:

  • Kunden trengte en komplett løsning med spesialtilpassede TSLF-O 24 kV kabellengder uten skjøter, fra sekundærstasjonen til møllene, og mellom møllene.
  • Avstand mellom turbinene er ca. 200 til 300 meter.
  • Kunne få behov for innblåsing av fiber på et senere tidspunkt.
     

Bessakerfjellet, Norwy (w120, 2)

Nexans' løsninger:

  • For å redusere kostnadene ble hver lengde og trommel unikt merket for å sikre enkel og effektiv fremdrift i prosjektet.
  • Vindparken fjernstyres fra TrønderEnergis styresentral via fiberkabler som ble blåst inn i TSLF-O kablene, hvor de tre kraftfasene er snodd sammen med tre tomme rør i viklerommene for fremtidig innblåsing av fiberkabel.

Foto: TrønderEnergi