Samfunnsansvar

Bærekraftig utvikling driver den økonomiske veksten

Ledelse og etikk

Få tillit hos aksjeeierne. Nexans ønsker å skille seg ut ved profesjonalitet, integritet, ledelse og engasjement for å støtte en ansvarlig økonomi.

VÅRE TEAM OG SAMFUNN

Nexans styrker programmene for opplæring og sikkerhet på arbeidsplassen, og kombinerer engasjement og støtte i felten.

Miljø og produkter

Minimere vår innvirkning, komme med løsninger. Nexans mobiliserer for å beskytte miljøet og gi kundene bærekraftige produkter og løsninger.