Kommunikasjonsnettverk

Kabelsystemer for LAN/WAN

 • Fiberkabler til både stamnett og horisontal kabling
 • Kobberløsninger (fra kategori 5e til kategori 6a og 7a) til horisontal kabling
 • Lange rullebaner og strategisk plasserte bygninger har flyplasser campus-lignende krav som best ivaretas ved å kombinere fiber og kobber

Med Nexans' løsninger kan store huber drives over lengre avstander og med høyere datahastigheter. Både ved Incheon International Airport i Korea og Changi Airport i Singapore brukes våre kabler og systemer. Det samme gjelder JetBlue-terminalen ved JFK International Airport i New York og Phoenix Sky Harbor International Airport i Arizona.

 

Aktivt utstyr, aktive nettverkssystemer og tilbehør

 • Intelligente svitsjer og omformere
 • For kabelrør, arbeidsstasjoner og utendørs installasjoner
 • Fast Ethernet- og Gigabit Ethernet-kapasitet for fiber- og kobberbasert nettverksinfrastruktur.

Ved Köln Bonn Airport i Tyskland brukes Nexans' aktive nettverksløsninger overalt: fra bagasjehåndtering og transport til administrasjonsbygg, trådløsfunksjonalitet og utendørs bruk. De er også installert ved flyplassene i Frankfurt, München og Düsseldorf.

 

Fiberoptiske kabler og sammenkoblingskomponenter

 • Flermodale og enkeltmodale kabler
 • Brukes som stamnett for Voice-Data-Image (VDI) samt til styring av alle heldigitale nettverk ved moderne flyplasser basert på IP-konvergens
 • Fiber hindrer elektromagnetisk interferens (EMI) i tette miljøer med "elektronisk forurensning"

Nexans leverer fiberoptiske kabler til Madrid Barajas Airport og Optical Distribution Mainframes for nettverksstyring til Charles de Gaulle Airport i Paris.

 

Intelligent Infrastructure Management (IIM)

 • IIM gir bedre synlighet i flyplassnettverk
 • Det går automatisk å tilordne, finne, rapportere og varsle om alle typer hendelser
 • 100 % nøyaktig registrering av kabelruting, tilkobling, enhetsidentifikasjon, status, plassering osv.

Nexans LANsense IIM brukes ved Incheon International Airport i Korea til å overvåke og styre kommunikasjonsnettverket i en intelligent bygningsinfrastruktur.

 

Bus-, Batibus- og Profibus-kabler

 • Til signaloverføring for å styre måleinstrumenter og industrielle applikasjoner på verkstedene i vedlikeholdshangaren
 • Til styring av bygg: fra sikkerhet og belysning til innendørs klimakontroll

Allestedsnærværende i styring av vedlikeholdsmaskiner og andre viktige funksjoner på flyplassen.

 

VDI-, CCTV- og VOIP-kabler

 • VDI- (Voice-Data-Image), CCTV- (Closed Circuit Television) og VOIP-kabler (Video-Over-IP) integreres på én plattform
 • Sikrer at alle overvåkings- og tilgangsfunksjoner ivaretas
 • En fiberkobling (noen ganger med koaksialkabler) håndterer flere kameraer hvis det er snakk om store avstander

For skarpe digitale bilder og bagasjesporing vil IP-kameraer etter hvert erstatte de dyre CCTV-kameraene.

 Communication network