Kabelsystemer for kraftoverføring til fly

Aircraft powering cabling systems400 hertz-kabler

  • Kabler som overfører kraft til fly mens de er parkert:
  • Uskjermede eller skjermede PVC-kabler som er fastmontert i rør mellom terminalbygningen og ut-/inngangen, eller en kontakt i bakken.
  • Gummi- eller polyetan-kabler (ytre skjerming) som er kortere kabler som kan kobles til via broer, mobile enheter eller servicekjøretøy.

Nexans' kabler samsvarer med de strengeste standardene for kraftforsyning på bakken innenfor sivil luftfart.