Investorrelasjoner

Nexans jobber målbevisst for å fortjene sine aksjonærers tillit, og bruker en rekke metoder for å levere vanlig, fullstendig og åpen informasjon tilpasset aksjonærenes behov. 
 

 • Dokumenter
  Nexans publiserer et referansedokument for årsrapporten, en kortere versjon som kalles en aktivitetsrapport og to nyhetsbrev til aksjonærene (ett på våren og ett på høsten). Disse dokumentene gir innsikt i konsernets virksomhet og inneholder i tillegg kommentarer om konsernets resultater og andre viktige spørsmål.
    
   
 • Aksjonærsider
  Nexans' informasjon til aksjonærene er tilgjengelig på konsernets webområde for aksjonærer kalt "Shareholder's Corner", lokalisert under arkfanen "Financial".
     
   
 • Regelmessige møter
  Nexans' toppledelse holder regelmessige møter med analytikere og investorer.

Relatert informasjon