Luft distribusjonskabler

ALL-DIELECTRIC SELF-SUPPORTING kabler basert på sirkulær og figur- design med 4, 8 eller 12 fiber. Tilgjengelig med FACTORY ASSEMBLED ledere for forhåndsbestemt innføring.
Redusert OPEX for progressiv installasjon i hjemmenett.