Luftline for mellom- og høyspent

Luft mellom- og høyspentledere

  • Mange kabelforbindelser mellom vindmøller (mellomspent) for landbaserte vindparker er nedgravd, men aluminiumsledere i luft brukes også til kraftoverføring.

Nexans tilbyr et bredt utvalg av størrelser og legeringer tilpasset kundens behov, med ulike legeringer tilpasset ulike lands standarder, klima og terreng.