Høyspente transmisjonskabler

  • Høyspent landAC-transmisjon på land: Kabler fra 60 kV til 500 kV, PEX-isolerte, brukt til kraftoverføring fra transformatoren til sentralnettet.
  • AC-transmisjon offshore: Sjøkabler fra 60kV til 500kV med ulike design: 3-leder PEX kabler (60-225kV) og én-leder PEX opp til 400 kV.
  • DC-transmisjon på land og offshore opp til 500kV tilgjengelig ved høye krav til overføring og lange avstander: Masseimpregnerte kabler med integrert returleder og polymerbaserte, isolerte DC-kabler.
     

Høyspent offshoreTil vindparken Horns Rev designet, produserte og typetestet Nexans en 21 km lang 150 kV treleder kraft sjøkabel, som ble installert på tre dager mellom land og transformator offshore ved hjelp av et kabelleggeskip.