Nexans' løsninger

Nexans' ansatte bruker en tilnærming basert på partnersamarbeid som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: Energi- og data-infrastruktur; Energiressurser; Transport; Bygg.